בהקמת גדר סביב מגרש חקלאי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 102/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בהקמת גדר סביב מגרש חקלאי
מספר: 102/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית גדר סביב מגרש חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18545חלק37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200802613/05/2008