בו שמן מושב

תוכנית גז/ 479/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בו שמן מושב
מספר: גז/ 479/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים.
ב. שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים.
ג. שינוי ייעוד משטח ציבורי לדרכים.
ד. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרכים.
ה. שינוי ייעוד משטח ציבורי לש.פ.פ
ו. קביעת הוראות בניה בשטח התכנית.
ז. קביעת תנאים לביצוע התכנית.ה. הרחבת דרך קיימת מס' 84 לרוחב 20 ס"מ לכל אורכה.
ו. הוראות בדבר ביצוע פיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)

תיאור המיקום:
ישוב: בן שמן(מושב)
מושב בן שמן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4002חלק87
4021חלק87
4067חלק88
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/03/1995תאריך פרסום בעיתון: 05/03/1995.
פרסום לאישור ברשומות29/01/1995תאריך פרסום: 29/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4279. עמוד: 1714. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/01/1995
החלטה בדיון באישור תכנית05/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות09/09/1993תאריך פרסום: 09/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4142. עמוד: 4202. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים03/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 03/09/1993.
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1993
קבלת תכנית15/04/1992