בוסתן בהר - שרותי נופש , יבנאל

תוכנית ג/ 16042

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בוסתן בהר - שרותי נופש , יבנאל
מספר: ג/ 16042
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
ייעוד שטח לצורך שרותי נופש.
קבלת הקלה מתמ"א 22.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד משטח יער טבעי לשימור לשטח שרותי נופש ודרך משולבת.
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח ויער לשימור לשטח דרך משולבת.
קביעת הוראות פיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17371חלק1, 4, 18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
תוכניתג/ 8971יעוד שטח לבניית יח' דיור צמודות קרקע חד ודו- משפחתיות, שינוי למתאר, יבנאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/02/2006
קבלת תכנית16/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200700709/05/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200700314/02/2007