בטול חלק מ: שטח הציבורי למגורים ג', ממגורים ג' לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה

תוכנית טר/ 2602

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בטול חלק מ: שטח הציבורי למגורים ג', ממגורים ג' לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה
מספר: טר/ 2602
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול חלק משטח הציבורי והמרתו למגורים ג'.
2. ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לשביל ירוק.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3003טירה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004