בטול חלקות קיימות וחלוקה מחדש.שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים.

תוכנית בר/ 20/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בטול חלקות קיימות וחלוקה מחדש.שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים.
מספר: בר/ 20/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בטול חלקות קיימות וחלוקה מחדש.
שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניה

תיאור המיקום:
ישוב: בניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4993חלק81
5020חלק16-26, 4042-43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 10/05/1994.
פרסום לאישור ברשומות05/05/1994תאריך פרסום: 05/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4212. עמוד: 3231. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 26/12/1993.
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1993תאריך פרסום: 14/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4150. עמוד: 144. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון בהפקדה28/04/1993
קבלת תכנית15/11/1992