בטול קטע מדרך מס' 2 והמרתו לשטח פרטי פתוח

תוכנית גז/ 487/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בטול קטע מדרך מס' 2 והמרתו לשטח פרטי פתוח
מספר: גז/ 487/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/07/2007
קבלת תכנית09/09/1975
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700617/07/2007