בטול שביל להולכי רגל -כפר כמא

תוכנית ג/ 3200

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בטול שביל להולכי רגל -כפר כמא
מספר: ג/ 3200
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בטול שביל להולכי רגל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/03/1978
קבלת תכנית27/01/1978