בטול שלושה שטחים צבוריים פתוחים,ביטול חלק מדרך.

תוכנית עח/ 66/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בטול שלושה שטחים צבוריים פתוחים,ביטול חלק מדרך.
מספר: עח/ 66/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.בטול שלושה שטחים צבוריים פתוחים
ב.ביטול חלק מדרך
ג.שינוי יעודה של חלקה 178 מחקלאי למחצה חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
פרדס בחסכון באדמות זיתא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7890חלק
7900חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/1965תאריך פרסום: 16/12/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1246. שנה עברית: התשכו .
קבלת תכנית28/03/1965