בטול תחנת תדלוק והשבת מגרש לתעשייה באזור תעשייה גולני

תוכנית ג/ 11760

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בטול תחנת תדלוק והשבת מגרש לתעשייה באזור תעשייה גולני
מספר: ג/ 11760
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח תחנת דלק לשטח המיועד לתעשייה.
ב. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים 5 ו-6.
ג. קביעת הוראות פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון

תיאור המיקום:
אזור תעשייה גולני

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15244חלק11-13, 15, 27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ בת/ 181ללא שםשינוי
תוכניתג/ 8252שינוי יעוד קרקע מאיזור תעשיה לאיזור תחנת תידלוק אזור תעשיה , גולנישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/05/2000
קבלת תכנית09/02/2000