בי"ס אזורי כדורי ומרכז אזורי -גליל תחתון

תוכנית ג/ 2569

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בי"ס אזורי כדורי ומרכז אזורי -גליל תחתון
מספר: ג/ 2569
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת ייעוד השטח לתעשיה מבני ציבור
והקצאת שטחים צבוריים פתוחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/06/1976
קבלת תכנית04/04/1976