בי"ס אזורי לתחבורה, שינוי למתאר, אפק.

תוכנית ג/ 10586

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בי"ס אזורי לתחבורה, שינוי למתאר, אפק.
מספר: ג/ 10586
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח אתר לבית-ספר אזורי לתחבורה, המספק שירותי
הכשרה לאוכלוסיית הנהגים האזרחית והצבאית באזור
הצפון בנושאי נהיגה מתקדמת בטוחה ומונעת, והדרכה
בתנאים מבוקרים לנהיגה נכונה במצבי חרום ולהחלצות
מהם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10240חלק24
10241חלק56
10253חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית03/08/1998
קבלת תכנית06/04/1998