בי"ס חקלאי תיכוני בנהלל

תוכנית ג/ 1278

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בי"ס חקלאי תיכוני בנהלל
מספר: ג/ 1278
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטחים לבי"ס למגורי תלמידים ומורים
מנהלה תרבות וספורט ולהתויית דרכים פנימים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
ישוב: נהלל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17186חלק40
17187חלק37
17188חלק18
17192חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה22/02/1971
קבלת תכנית17/08/1970