ביה"ס אלחריזי תל אביב

בקשה ועדה מקומית 3560/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: ביה"ס אלחריזי תל אביב
מספר: 3560/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שתי כיתות יבילות בשטח ביה"ס אלחריזי, מגדל שרשן 17 גוש: 6625 חלקה: 609 תל-אביב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומגדל שרשן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6625חלק609
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4010/10/2004