ביה"ס החקלאי עין כרם.

תוכנית מי/ 689

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביה"ס החקלאי עין כרם.
מספר: מי/ 689
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.קביעת שטח לבית ספר,בתחום שטח למוסדות לפי מי / 00
2 2.קביעת בינוי בהתאם לתכנית הבינוי.
3.קביעת קוי בנין
4.התויית דרך חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב: עין כרם בי``ס
בית ספר אזורי עין הרים.
שטח בין קואורדינטות אורך 800,164 - 500,164
ובין קואורדינטות רוחב 800,131 - 500,131
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 04/12/1990.
פרסום לאישור ברשומות13/11/1990תאריך פרסום: 13/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3814. עמוד: 483. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1990
פרסום להפקדה ברשומות25/07/1990תאריך פרסום: 25/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3785. עמוד: 3443. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים10/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 10/07/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/03/1990
החלטה בדיון בהפקדה04/04/1989
קבלת תכנית01/01/1989