ביוב גבעת חיים איחוד

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 619

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: ביוב גבעת חיים איחוד
מספר: מח/ ש/ 619
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ת"ש דרום - מזרחית גבעת חיים איחוד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת חיים אחוד
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201201413/08/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב201200117/01/2012