ביוב מרכזי בקבוץ אדמית

תוכנית ג/ 2002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביוב מרכזי בקבוץ אדמית
מספר: ג/ 2002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח לקליטת ביוב וטיהורו

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראדמית

תיאור המיקום:
ישוב: אדמית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19750חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/1977
פרסום להפקדה ברשומות02/12/1976תאריך פרסום: 02/12/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2274. עמוד: 367. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה02/09/1974
קבלת תכנית10/05/1974