ביוב מרכזי בק' געתון

תוכנית ג/ 2786

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביוב מרכזי בק' געתון
מספר: ג/ 2786
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד השטח מחקלאי לשטח לקליטת ביוב וטהורו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון

תיאור המיקום:
ישוב: געתון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18422חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/05/1978תאריך פרסום: 14/05/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2435. עמוד: 1715. שנה עברית: התשלח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/02/1978
החלטה בדיון באישור תכנית30/01/1978
פרסום להפקדה בעיתונים10/11/1977תאריך פרסום בעיתון: 10/11/1977.
פרסום להפקדה ברשומות22/08/1977תאריך פרסום: 22/08/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2358. עמוד: 2167. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה18/04/1977
קבלת תכנית02/12/1976