ביוב שהם - שכונת כרמים

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 601

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: ביוב שהם - שכונת כרמים
מספר: מח/ ש/ 601
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שהם - פרשה טכנית לביוב, שכונת כרמים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100628/06/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב201100222/03/2011