ביטול "דרך קיימת", שינוי מ"דרך קיימת" ל"בניני משק".

תוכנית בר/ 15/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול "דרך קיימת", שינוי מ"דרך קיימת" ל"בניני משק".
מספר: בר/ 15/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול "דרך קיימת" ויעוד שטח לדרך מוצעת.
1. שינוי יעוד קרקע מ"דרך קיימת" ל"בנייני משק".
2. שינוי יעוד קרקע מ"שטח פרטי פתוח" מ"אזור מבני משק" ומ"מגורים" ל"דרך מוצעת".
3. שינוי יעוד קרקע מ"שטח פרטי פתוח" ל"מגורים".
4. שינוי יעוד קרקע מ"מגורים" ל"שטח חקלאי".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
קבוצת שילר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2645חלק9, 12, 15, 20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/04/2006תאריך פרסום: 10/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5518. עמוד: 5232. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים06/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/02/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/01/2006
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4214. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים28/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/12/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/10/2004
קבלת תכנית01/09/2004