ביטול דרך אזור מלאכה ואחסנה, אליעד

תוכנית גנ/ 18638

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך אזור מלאכה ואחסנה, אליעד
מספר: גנ/ 18638
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת יעודי קרקע למצב הקיים בשטח

עיקרי ההוראות:
ביטול דרך מס' 12, מושב "אלי-עד", רמה"ג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאלי-עד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8347מושב אליעדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/03/2010
קבלת תכנית04/01/2010