ביטול דרך גישה והסדרת זכות מעבר למגרשים

תוכנית ג/ 11321

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך גישה והסדרת זכות מעבר למגרשים
מספר: ג/ 11321
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצרת דרך גישה מספר 62 לרוחב 3 מטר והפיכתה לדרך משולבת חד סטרית ציבורית.
שנוי תוואי דרך - יצירת רדיוס סיבוב בין דרכים 8 ו- 9.
חלוקה למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק52-53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישישינוי
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/04/2002תאריך פרסום: 29/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5070. עמוד: 2144. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/03/2002
החלטה בדיון באישור תכנית11/03/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות15/10/2001
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות09/05/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה26/07/1999
קבלת תכנית23/05/1999