ביטול דרך גישה והצרת דרך, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 14996

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך גישה והצרת דרך, בסמת טבעון
מספר: ג/ 14996
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הצרת דרך מספר 4א' (מ 16 מטר ל- 14 מטר).
ביטול דרך משולבת החוצה את חלקה 16.
קביעת זכויות והגבלות בניה, הנחיות ותנאים לפיתוח ובניית השטחים הכלולים בתחום התכנית.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה - קביעת מרווחי בניה, גובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק15-16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית19/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/09/2004