ביטול דרך גישה והצרת דרך

תוכנית ג/ 12835

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך גישה והצרת דרך
מספר: ג/ 12835
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הצרת דרך מס' 4א' (מ 16 מ' ל 14 מ').
2. ביטול דרך משולבת החוצה את חלקה 16.
3. קביעת זכויות והגבלות בניה, הנחיות ותנאים לפיתוח ובנית השטחים הכלולים בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק15-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטב/ 50"רמת טבעון".שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/01/2002
קבלת תכנית11/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200102/01/2002