ביטול דרך גישה ושינוי יעוד למגורים והתווית דרך גישה חדשה - רמת ישי

תוכנית ג/ 11216

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך גישה ושינוי יעוד למגורים והתווית דרך גישה חדשה - רמת ישי
מספר: ג/ 11216
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
8.1 - שנוי יעוד משטח עתיקות למגורים ב' ושנוי תוואי
דרך גישה למגרשים.
8.2 - מתן הוראות להוצאת היתרי בניה בתחום התכנית.
8.3 - לקבוע הנחיות ותנאים לפיתוח לבניה בתחום
התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה30/06/1999
קבלת תכנית10/03/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301029/04/2003