ביטול דרך גישה ושינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, ריינה.

תוכנית ג/ 10588

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך גישה ושינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, ריינה.
מספר: ג/ 10588
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך גישה ושינוי בתוואי דרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17526חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית20/04/1998