ביטול דרך גישה מס' 77

תוכנית ג/ 11066

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך גישה מס' 77
מספר: ג/ 11066
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך גישה מס' 77 עפ"י תכנית מס' ג / 7215
(מאושרת) בתחום חלקה מס' 21 בגוש 17486
קביעת הוראות וזכויות בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4213. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים30/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/06/2000
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות14/03/2000תאריך פרסום: 14/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4863. עמוד: 2923. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים29/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2000
קבלת תכנית13/02/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/04/1999