ביטול דרך גישה קימת והצעת דרך גישה חדשה, איחו ד וחלוקה, סכנין

תוכנית ג/ 11621

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך גישה קימת והצעת דרך גישה חדשה, איחו ד וחלוקה, סכנין
מספר: ג/ 11621
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך קיימת ברוחב 2 מטר והצעת דרך חדשה ברוחב
4 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19321חלק175-177, 183174, 178-180, 184, 267, 272-273
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 6671יעוד שטחים למגורים , מבני ציבור ודרכים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/2001תאריך פרסום: 17/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4986. עמוד: 2699. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים15/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2001. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2001
פרסום להפקדה ברשומות09/11/2000תאריך פרסום: 09/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4932. עמוד: 326. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/08/2000
החלטה בדיון בהפקדה15/03/2000
קבלת תכנית05/08/1999