ביטול דרך גישה, ריינה

תוכנית ג/ 14809

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך גישה, ריינה
מספר: ג/ 14809
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך משולבת שאושרה בג/ 13108 ושינוי יעוד לשפ"פ , תעשית היי-טק, מסחר ומשרדים
ביטול דרך משולבת שאושרה בתכנית ג/ 13108.
שינוי יעוד במקום הביטול לתעשיה ושפ"פ.
שינוי יעוד משפ"פ לדרך מוצעת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17510חלק2-4, 6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13108הרחבת אזור תעשיה והסדרת מערכת דרכיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1270. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים29/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית30/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1395.
פרסום להפקדה בעיתונים01/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2005
קבלת תכנית05/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/07/2004