ביטול דרך והמרת לאזור מגורים ג', התווית שבילים חדשים, אחוד וחלוקה מחדש.

תוכנית טר/ 2562

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך והמרת לאזור מגורים ג', התווית שבילים חדשים, אחוד וחלוקה מחדש.
מספר: טר/ 2562
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול דרך ושינוי יעודה למגורים ג'.
2. התווית שבילים חדשים.
3. קביעת קווי בנין לפי קיים.
4. תכנית אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים
לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התו"ב.
5. קביעת הוראות בניה.
6. קווי בניה וזכויות בניה לבניה עתידית יהיו
לפי טר/במ/3004.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7758חלק54
7776חלק77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3004טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2005תאריך פרסום: 17/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5359. עמוד: 1102. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים21/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית18/10/2004
פרסום להפקדה ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3542. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה בעיתונים05/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2004. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/01/2003
קבלת תכנית15/01/2003