ביטול דרך והפיכתה לאזור בניני משק והתווית דרך חדשה.

תוכנית בר/ 11/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך והפיכתה לאזור בניני משק והתווית דרך חדשה.
מספר: בר/ 11/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך והפיכתה לאזור בניני משק והתווית דרך חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
חפץ חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4316חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/01/1969תאריך פרסום: 09/01/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1498. שנה עברית: התשכט .