ביטול דרך והפיכתה לשטח מלאכה, מתת

תוכנית ג/ 8698

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך והפיכתה לשטח מלאכה, מתת
מספר: ג/ 8698
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לבטל קטע דרך בתוך אזור המלאכה ולייעד שטח זה
למלאכה.
ב. קביעת הנחיית פיתוח באזור הנ"ל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףמתת

תיאור המיקום:
ישוב: מתת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19482חלק73-74, 79-80
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/11/1994