ביטול דרך והרחבת החלקות

תוכנית עח/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך והרחבת החלקות
מספר: עח/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך והרחבת החלקות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
כפר חוגלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8374חלק54-56, 69-72
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/1970תאריך פרסום: 25/06/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1638. עמוד: 2340. שנה עברית: התשל .
קבלת תכנית30/10/1969