ביטול דרך וייעוד השטח המבוטל לאזור מלאכה ותעשיה וחקלאי

תוכנית ג/ 11322

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך וייעוד השטח המבוטל לאזור מלאכה ותעשיה וחקלאי
מספר: ג/ 11322
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך ויעוד השטח המבוטל לאזור מלאכה ותעשיה
ואזור חקלאי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק9, 14, 26, 30, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2000תאריך פרסום: 30/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4885. עמוד: 3637. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2000. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/04/2000
החלטה בדיון באישור תכנית23/02/2000
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1999תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 198. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים24/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 24/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה26/07/1999
קבלת תכנית23/05/1999