ביטול דרך להולכי רגל, כסרא

תוכנית ג/ 18896

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך להולכי רגל, כסרא
מספר: ג/ 18896
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילכסרא-סמיעכסרא-סמיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19225חלק30
19230חלק86-88, 11689, 115
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8060תכנית מתאר, כיסראשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/06/2010
קבלת תכנית13/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201001313/10/2010