ביטול דרך מס' 200 והזזת דרך מס' 33 והצעת דרכי גישהשינוי למתאר, סחנין

תוכנית ג/ 10327

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך מס' 200 והזזת דרך מס' 33 והצעת דרכי גישהשינוי למתאר, סחנין
מספר: ג/ 10327
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך מס' 200 שברוחב 10 מ' והזזת דרך מס' 33
והצעת דרכי גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19315חלק9793-96, 98-99, 102-104, 106, 114, 120, 146, 154, 170
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2003
קבלת תכנית13/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/05/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301310/06/2003