ביטול דרך מס' 4 ויעוד השטח לאזור חקלאי, שינוי למתאר, משגב.

תוכנית ג/ 9988

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך מס' 4 ויעוד השטח לאזור חקלאי, שינוי למתאר, משגב.
מספר: ג/ 9988
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך מספר 4 ויעוד השטח לאזור חקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב

תיאור המיקום:
ישוב: מצפה אבי''ב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18559חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית05/11/1997
קבלת תכנית13/07/1997