ביטול דרך מס' 8 והצעת דרך גישה חלופית, סכנין

תוכנית גנ/ 15131

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך מס' 8 והצעת דרך גישה חלופית, סכנין
מספר: גנ/ 15131
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
ביטול כביש מס' 8 והצעת דרך גישה חלופית.

עיקרי הוראות התכנית:
ביטול כביש מס' 8 והצעת דרך גישה חלופית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19279חלק1, 3-4, 18, 36-37, 48, 53-54, 135, 159
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/03/2005
קבלת תכנית30/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500115/06/2005