ביטול דרך פנימית - יפיע:

תוכנית ג/ 13893

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך פנימית - יפיע:
מספר: ג/ 13893
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מדרך לאזור מעורב מגורים + מסחר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16877חלק1-3, 6, 10-12, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/04/2003
קבלת תכנית27/03/2003