ביטול דרך פנימית:

תוכנית ג/ 13824

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך פנימית:
מספר: ג/ 13824
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:-
- ביטול דרך והסבה וליעד רצועת שטח ברוחב 4 מטר לדרך משולבת.

עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי ייעוד מדרך לאזור מגורים ומגורים מעורב במסחר ודרך משולבת ושצ"פ

- קביעות הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16876חלק15
16877חלק2, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
תוכניתג/ 12763הסטת תוואי דרך מספר 110שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1601.
פרסום לאישור בעיתונים20/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/12/2005
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות20/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 31. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/09/2004
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה10/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/03/2003
קבלת תכנית09/03/2003