ביטול דרך צדדית מס' 1 - שינוי חלק מתוואי כביש 3 - צומת ראם

תוכנית 6/ 03/ 122/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך צדדית מס' 1 - שינוי חלק מתוואי כביש 3 - צומת ראם
מספר: 6/ 03/ 122/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך צדדית מס' 1, שינוי חלק מתוואי כביש מס' 3.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2199חלק1
2203חלק47, 49, 53-55, 58, 63, 66, 69
2604חלק15-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 122/ 8הסדרת כביש כניסה למתחם יואבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/02/2003
קבלת תכנית31/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300716/06/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300203/02/2003