ביטול דרך שבתחומה בתים קיימים ותכנון דרכי גישה, שינוי למתאר, עראבה

תוכנית ג/ 10290

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך שבתחומה בתים קיימים ותכנון דרכי גישה, שינוי למתאר, עראבה
מספר: ג/ 10290
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול כביש ותכנון דרכי גישה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19381חלק57, 61, 74-8148, 62, 64, 68, 72-73, 82-83, 85, 139, 174-175
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
תוכניתג/ 6761שנוי לתקנון תכנית מתאר -עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות09/02/2000תאריך פרסום: 09/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4853. עמוד: 2605. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/01/2000
החלטה בדיון באישור תכנית28/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5516. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה03/06/1998
קבלת תכנית12/10/1997