ביטול דרך, הפיכת שטח הדרך המבוטלת לשטח חקלאית.

תוכנית בר/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך, הפיכת שטח הדרך המבוטלת לשטח חקלאית.
מספר: בר/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול דרך ב. הפיכת שטח הדרך המבוטלת לשטח חקלאי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
שורקות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3572חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1961תאריך פרסום: 30/11/1961. מס' ילקוט פרסומים: 892. שנה עברית: התשכב .
פרסום להפקדה ברשומות23/02/1961תאריך פרסום: 23/02/1961. מס' ילקוט פרסומים: 824. שנה עברית: התשכא .
קבלת תכנית23/02/1961