ביטול דרך

תוכנית ג/ 13624

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרך
מספר: ג/ 13624
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרך שהופקעה מחלקות 4-8 ולא בוצעה ושינוי ליעוד המקורי - מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק4-8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8159שנוי יעוד לתחנת דלק ושרותי דרך, סג'ור - (גניזה)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/03/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/12/2002
קבלת תכנית09/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200300705/03/2003