ביטול דרך

תוכנית עח/ 19/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך
מספר: עח/ 19/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראמץ

תיאור המיקום:
ישוב: אמץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7966חלק13, 35, 379-10, 14-15, 24-25, 30, 38-39
7968חלק7-8, 29, 31-32, 35, 374-6, 13-22, 27-28, 34
7973חלק10-13, 23-34, 39-40, 64-66, 68, 80, 97-984, 7, 9, 14-15, 17, 20-22, 67, 69, 72-74, 79, 81, 96
7974חלק231-3, 5-7, 9-12, 21, 24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/1959תאריך פרסום: 15/01/1959. מס' ילקוט פרסומים: 644. שנה עברית: התשיט .
פרסום להפקדה ברשומות12/07/1956תאריך פרסום: 12/07/1956. מס' ילקוט פרסומים: 485. שנה עברית: התשטז .
קבלת תכנית12/07/1956