ביטול דרך

תוכנית עח/ 19/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרך
מספר: עח/ 19/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראמץ

תיאור המיקום:
ישוב: אמץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7966חלק13, 25, 35, 379, 14-15, 24, 30, 38-39
7968חלק7-8, 29, 31-32, 374-6, 13-22, 27-28
7973חלק10-14, 22-24, 26-30, 32-39, 65-66, 80, 97-984, 7, 9, 15, 17, 20-21, 68, 72-74
7974חלק1, 3, 5, 23-24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/07/1965תאריך פרסום: 01/07/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1196. שנה עברית: התשכה .
קבלת תכנית23/03/1964