ביטול דרכים והמרתם למגורים ג', איחוד וחלוקה מחדש, התווית שבילים חדשים.

תוכנית טר/ 1027/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרכים והמרתם למגורים ג', איחוד וחלוקה מחדש, התווית שבילים חדשים.
מספר: טר/ 1027/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרכים והמרתם למגורים ג', איחוד וחלוקה מחדש, התווית שבילים חדשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7776חלק29-30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/02/1982תאריך פרסום: 18/02/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2788. שנה עברית: התשמב .