ביטול דרכים והמרתם למגורים ג'; התווית דרכים ושבילים חדשים.

תוכנית טר/ 1068

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרכים והמרתם למגורים ג'; התווית דרכים ושבילים חדשים.
מספר: טר/ 1068
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרכים והמרתם למגורים ג'; התווית דרכים ושבילים חדשים; קביעת קווי בנין לבניינים קיימים לפי קיים; קביעת שני בניינים על מגרש אחד למגרשים המסומנים באות "א"; הריסת בניינים וקירות בתוואי דרך; איחוד וחלוקה מחדש; קביעת קווי בנין 3 מ' במקום 5 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק17-18, 26-33
7774חלק42-44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/1981תאריך פרסום: 10/09/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2745. שנה עברית: התשמא .