ביטול דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.

תוכנית גמ/ תמ/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.
מספר: גמ/ תמ/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א- ביטול דרכים קיימות.
ב- התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.
ג- התווית שבילים ודרכי מים.
ד- ביטול כל החלקות הקיימות.
ה- חלוקה לחלקות חדשות למטרת נטיעת מטעים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7785חלק4-15, 17-31, 38-41, 48, 113-116, 119-122
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/1957תאריך פרסום: 22/08/1957. מס' ילקוט פרסומים: 552. שנה עברית: התשיז .
פרסום להפקדה ברשומות21/02/1957תאריך פרסום: 21/02/1957. מס' ילקוט פרסומים: 524. שנה עברית: התשיז .
קבלת תכנית21/02/1957