ביטול דרכים, איחוד חלקות. יצירת חלקות חדשות באזור תעשיה "עד הלום"

תוכנית 8/ 03/ 109/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול דרכים, איחוד חלקות. יצירת חלקות חדשות באזור תעשיה "עד הלום"
מספר: 8/ 03/ 109/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרכים ואיחוד חלקות קיימות ליצירת חלקות חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
154כל הגוש
2012חלק56-71, 80-83