ביטול הפקדה של תכנית ש/מק/1231 - זכרון יעקב

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 10/ 201/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ביטול הפקדה של תכנית ש/מק/1231 - זכרון יעקב
מספר: 10/ 201/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11326חלק41-43
11327חלק2, 5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200917906/01/2011